Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζονται επιμορφωτικά σεμινάρια. Δείτε τον απολογισμό του έργου

Εργασίες Πρώτης Θεματικής Ομάδας Δικτύου "Ελένη Σκούρα"