Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζονται επιμορφωτικά σεμινάρια. Δείτε τον απολογισμό του έργου

1ο και 2ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο - Περιφέρεια Αττικής