Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζονται επιμορφωτικά σεμινάρια. Δείτε τον απολογισμό του έργου

12ο Σεμινάριο - Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας