Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζονται επιμορφωτικά σεμινάρια. Δείτε τον απολογισμό του έργου

1o Επιμορφωτικό Σεμινάριο στην Καρδίτσα