Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζονται επιμορφωτικά σεμινάρια. Δείτε τον απολογισμό του έργου

3ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο στην Ερμούπολη