Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζονται επιμορφωτικά σεμινάρια. Δείτε τον απολογισμό του έργου

4ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο στην Φλώρινα