Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζονται επιμορφωτικά σεμινάρια. Δείτε τον απολογισμό του έργου

6ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο - Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας