Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζονται επιμορφωτικά σεμινάρια. Δείτε τον απολογισμό του έργου

7ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο στην Καλαμάτα