Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζονται επιμορφωτικά σεμινάρια. Δείτε τον απολογισμό του έργου

Μελέτη Αξιολόγησης μη Αναγνωρισμένων Εμπειριών και Δεξιοτήτων Γυναικών

Ερευνήτρια: Μ. Κανταράκη

Επίσημη Γλώσσα του Έργου: Ελληνική

Λέξεις-κλειδιά: φύλο, άτυπες δεξιότητες, ικανότητες, προσόντα, γυναίκες, γυναικεία απασχόληση, αγορά εργασίας, οικιακή απασχόληση, ανεργία

Έκδοση: Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.)

Έτος Έκδοσης: 1999

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος «Σύστημα ενθάρρυνσης, στήριξης και προώθησης της απασχόλησης των γυναικών» και συγχρηματοδοτήθηκε από την Κοινοτική Πρωτοβουλία Employment – NOW. Είχε ως στόχο τη διερεύνηση των άτυπων δεξιοτήτων των γυναικών, που αναπτύσσονται συνήθως κατά το διάστημα της μακροχρόνιας απομάκρυνσής τους από την αγορά εργασίας.