Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζονται επιμορφωτικά σεμινάρια. Δείτε τον απολογισμό του έργου

Μήνυμα κατάστασης

Οι υποβολές για αυτή τη φόρμα είναι κλειστές.

Μαγραπιδάκη Παρασκευή

Περιφέρεια Δραστηριότητας: 
Κρήτη
Διεύθυνση: 
Γλάστωνος 10, 10677 Αθήνα
Υπεύθυνη Τμήματος Γυναικών Πανελλήνιου Συλλόγου Πληροφορικής Δημοσίου
Λίγα Λόγια για το Μέντορα: 

Ευαίσθητη στα θέματα Ισότητας των Φύλων με ιδιαίτερη γνώση και προσδοκίες για την οικουμενική διάστασή της. Μεγάλη εμπειρία στις διαπροσωπικές σχέσεις, στην επίτευξη στόχων και στην αποτελεσματικότητα των σχετικών δράσεων. Εξειδικευμένη στην διοίκηση διαπροσωπικών σχέσεων καθώς και στην αντίληψη των ψυχοσωματικών στοιχείων του ατόμου με χρήση τεχνικών της Γλώσσας Σώματος. Έχω συμμετάσχει ως καθοδηγητής, εταίρος και εμψυχώτρια ατόμων συμπεριλαμβανομένων ευπαθών ομάδων.