Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζονται επιμορφωτικά σεμινάρια. Δείτε τον απολογισμό του έργου

Μήνυμα κατάστασης

Οι υποβολές για αυτή τη φόρμα είναι κλειστές.

Μαρία Πυργάκη

Περιφέρεια Δραστηριότητας: 
Αττική
Διεύθυνση: 
Νικομηδείας 6 Αθήνα 10439
Τηλέφωνο: 
210 8235107
Δρ Προϊστορική Εθνολόγος & Αρχαιολόγος - Καθηγήτρια στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Λίγα Λόγια για το Μέντορα: 
Η Μαρία Πυργάκη είναι Πρόεδρος της Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος (ΣΕΕ). Υπήρξε Governor δηλ. Εκπρόσωπος της ΣΕΕ στην Σοροπτιμιστική Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία (SIE) για τέσσερα χρόνια. Επίσης, υπήρξε μέλος του ΔΣ και Ειδική Γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Ελληνίδων επί σειρά ετών. Διετέλεσε Ειδικός Σύμβουλος στο Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης καθώς και Ειδικός Σύμβουλος στο Υπουργείο Γεωργίας.Είναι μέλος πολλών επιστημονικών εταιριών στην Ελλάδα και τη Γαλλία.