Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζονται επιμορφωτικά σεμινάρια. Δείτε τον απολογισμό του έργου

Δίκτυο "Ελένη Σκούρα"

Ανακοίνωση προς τις γυναίκες που αξιοποιούν την Παροχή Δωρεάν Υπηρεσιών Συμβουλευτικής από το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας

Αναρτήθηκε 04/05/2015

Ανακοίνωση προς τις γυναίκες που αξιοποιούν την Παροχή Δωρεάν Υπηρεσιών Συμβουλευτικής από το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας

Συνάντηση Θεματικής Ομάδας Εργασίας Δικτύου "Ελένη Σκούρα"

Αναρτήθηκε 01/04/2015
Προγραμματισμένη Ημερομηνία - 31/03/2015

Συνάντηση Θεματικής Ομάδας Εργασίας Δικτύου "Ελένη Σκούρα" για την "Ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες" στα κέντρα λήψης αποφάσεων

Συνάντηση Θεματικών Ομάδων Εργασίας Δικτύου "Ελένη Σκούρα"

Αναρτήθηκε 01/04/2015
Προγραμματισμένη Ημερομηνία - 03/04/2015

Συνάντηση Θεματικών Ομάδων Εργασίας Δικτύου "Ελένη Σκούρα" για την ¨Ένταξη της διάστασης του φύλου στα εκτελεστικά όργανα και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων των πολιτικών φορέων-κομμάτων" και τη "Διαμόρφωση Νέου Πλαισίου για την Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών στα Κέντρα Λήψης Πολιτικών Αποφάσεων"

Συνάντηση 2ης Θεματικής Ομάδας Εργασίας Δικτύου "Ελένη Σκούρα"

Αναρτήθηκε 17/10/2013
Προγραμματισμένη Ημερομηνία - 23/10/2013

Συνάντηση Θεματικής Ομάδας Εργασίας Δικτύου "Ελένη Σκούρα" για την «Ένταξη της Διάστασης του φύλου στα εκτελεστικά όργανα
και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων των πολιτικών φορέων-κομμάτων»

Συνάντηση 1ης Θεματικής Ομάδας Εργασίας Δικτύου "Ελένη Σκούρα"

Αναρτήθηκε 26/09/2013
Προγραμματισμένη Ημερομηνία - 26/09/2013

Συνάντηση Θεματικής Ομάδας Εργασίας Δικτύου "Ελένη Σκούρα" για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες»
στις πολιτικές διαδικασίες και τα κέντρα λήψης αποφάσεων

Σχέδιο Έκθεσης για τις γυναίκες με αναπηρία στην Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εισηγήτρια: Angelika Werthman

Αναρτήθηκε 28/08/2013

Σχέδιο Έκθεσης για τις γυναίκες με αναπηρία στην Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εισηγήτρια: Angelika Werthman

Εισήγηση της κ. Σπυριδούλας Λάγιου, Μέλους της Εκτελεστικής Γραμματείας και Υπεύθυνης για ζητήματα Ισότητας των Φύλων της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, στη συνάντηση της πρώτης θεματικής ομάδας εργασίας

Αναρτήθηκε 18/07/2013

Εισήγηση της κ. Σπυριδούλας Λάγιου, Μέλους της Εκτελεστικής Γραμματείας και Υπεύθυνης για ζητήματα Ισότητας των Φύλων της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, στη συνάντηση της πρώτης θεματικής ομάδας εργασίας για την "Ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων"

Σελίδες

Εγγραφή στο Δίκτυο "Ελένη Σκούρα"