Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζονται επιμορφωτικά σεμινάρια. Δείτε τον απολογισμό του έργου

Δίκτυο "Ελένη Σκούρα"

Εισήγηση της κ. Βασιλικής Κοφινάκου, Γεν. Γραμματέως Πανελλαδικού Συνδέσμου Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων, στη συνάντηση της πρώτης θεματικής ομάδας εργασίας

Αναρτήθηκε 20/06/2013

Εισήγηση της κ. Βασιλικής Κοφινάκου, Γεν. Γραμματέως Πανελλαδικού Συνδέσμου Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων, στη συνάντηση της πρώτης θεματικής ομάδας εργασίας για την "Ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων"

Συνάντηση Θεματικών Ομάδων Εργασίας Δικτύου "Ελένη Σκούρα"

Αναρτήθηκε 11/06/2013
Προγραμματισμένη Ημερομηνία - 20/06/2013

Συνάντηση Θεματικών Ομάδων Εργασίας Δικτύου "Ελένη Σκούρα" για την ¨Ένταξη της διάστασης του φύλου στα εκτελεστικά όργανα και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων των πολιτικών φορέων-κομμάτων" και τη "Διαμόρφωση Νέου Πλαισίου για την Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών στα Κέντρα Λήψης Πολιτικών Αποφάσεων"

Συνάντηση Θεματικής Ομάδας Εργασίας Δικτύου "Ελένη Σκούρα"

Αναρτήθηκε 10/06/2013
Προγραμματισμένη Ημερομηνία - 19/06/2013

Συνάντηση Θεματικής Ομάδας Εργασίας Δικτύου "Ελένη Σκούρα" για την "Ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες" στα κέντρα λήψης αποφάσεων

Συνάντηση Θεματικής Ομάδας Εργασίας Δικτύου "Ελένη Σκούρα"

Αναρτήθηκε 14/03/2013
Προγραμματισμένη Ημερομηνία - 20/03/2013

Πρώτη συνάντηση της Θεματικής Ομάδας Εργασίας για τη «Διαμόρφωση νέου πλαισίου για την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων»

Συνάντηση Θεματικής Ομάδας Εργασίας Δικτύου "Ελένη Σκούρα"

Αναρτήθηκε 11/03/2013
Προγραμματισμένη Ημερομηνία - 13/03/2013

Πρώτη συνάντηση της Θεματικής Ομάδας Εργασίας για την «Ένταξη της Διάστασης του φύλου στα εκτελεστικά όργανα και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων των πολιτικών φορέων-κομμάτων»

Συνάντηση Θεματικής Ομάδας Εργασίας Δικτύου "Ελένη Σκούρα"

Αναρτήθηκε 22/02/2013
Προγραμματισμένη Ημερομηνία - 28/02/2013

Πρώτη συνάντηση της Θεματικής Ομάδας Εργασίας του Δικτύου "Ελένη Σκούρα" για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις πολιτικές διαδικασίες και τα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Σελίδες

Εγγραφή στο Δίκτυο "Ελένη Σκούρα"