Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζονται επιμορφωτικά σεμινάρια. Δείτε τον απολογισμό του έργου

Δίκτυο "Ελένη Σκούρα"

Ομιλία της Υπεύθυνης Έργου, κ. Ειρήνης Μάρη

Αναρτήθηκε 12/02/2013

Ομιλία της Υπεύθυνης Έργου, κ. Ειρήνης Μάρη στην 1η Συνεδρίαση της Ολομέλειας του Δικτύου "Ελένη Σκούρα".

Παρουσίση του έργου «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής».

Δελτίο Τύπου για την 1η Ολομέλεια του Δικτύου «Ελένη Σκούρα»

Αναρτήθηκε 08/02/2013

Δ ε λ τ ί ο Τ ύ π ο υ

1η Ολομέλεια Δικτύου «Ελένη Σκούρα», Έργο: «Ενθάρρυνση και Υποστήριξη της Συμμετοχής των Γυναικών σε Θέσεις Πολιτικής Ευθύνης και Εκπροσώπησης σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό Επίπεδο Πολιτικής», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.)

Πρωτόκολλο Συνεργασίας των Φορέων - Μελών του Δικτύου "Ελένη Σκούρα"

Αναρτήθηκε 05/02/2013

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Των Φορέων-Μελών

του ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ»

για την ίση συμμετοχή ανδρών και γυναικών στις πολιτικές διαδικασίες και στα κέντρα λήψης αποφάσεων

 

στο πλαίσιο του Έργου

«Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής»

Σελίδες

Εγγραφή στο Δίκτυο "Ελένη Σκούρα"