Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζονται επιμορφωτικά σεμινάρια. Δείτε τον απολογισμό του έργου

Δίκτυο "Ελένη Σκούρα"

1η Συνεδρίαση της Ολομέλειας του Δικτύου "Ελένη Σκούρα"

Αναρτήθηκε 21/01/2013
Προγραμματισμένη Ημερομηνία - 06/02/2013

Ο Υπουργός Αναπληρωτής Εσωτερικών κ. Χαράλαμπος Αθανασίου

Η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων κ. Ζέττα Μ. Μακρή

Η Πρόεδρος του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας κ. Ιφιγένεια Καρτσιώτου

σας προσκαλούν

στην πρώτη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Δικτύου «Ελένη Σκούρα»

Πρόσκληση προς Φορείς για Ορισμό Εκπροσώπου στο Δίκτυο "Ελένη Σκούρα"

Αναρτήθηκε 19/12/2012

Η πρώτη συνεδρίαση της Ολοµέλειας του Δικτύου προγραµµατίζεται για την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2013. Για το λόγο αυτό σας καλούµε να συµµετάσχετε στο Δίκτυο ορίζοντας εκπρόσωπο του φορέα σας.

Στη συνεδρίαση θα υπογραφεί το Πρωτόκολλο Συνεργασίας των φορέων/µελών του Δικτύου, στο οποίο ορίζονται οι αρχές και οι στόχοι της δικτύωσης, ο τρόπος συνεργασίας των συµµετεχόντων και τα αναµενόµενα αποτελέσµατα του.

Σελίδες

Εγγραφή στο Δίκτυο "Ελένη Σκούρα"