Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζονται επιμορφωτικά σεμινάρια. Δείτε τον απολογισμό του έργου

Δωρεάν Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παροχή Δωρεάν Υπηρεσιών Συμβουλευτικής

από το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας

 

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) στο πλαίσιο του Έργου «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και  εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής» πραγματοποιεί Δράση Παροχής Εξατομικευμένων Υπηρεσιών Συμβουλευτικής Στήριξης και Ενημέρωσης.

Οι υπηρεσίες αυτές στοχεύουν στην ενθάρρυνση, την ενδυνάμωση και υποστήριξη των γυναικών που επιθυμούν να αναπτύξουν πολιτική δραστηριότητα. Η διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης ανάλογα με τα αιτήματα και τις ανάγκες τους θα συμβάλει στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και των δεξιοτήτων τους, ώστε να επιτύχουν εποικοδομητικές αλλαγές στον εαυτό τους, το περιβάλλον τους, την πολιτική επικοινωνία και συμπεριφορά τους.

Οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ. Όσες γυναίκες επιθυμούν να επωφεληθούν από αυτές, μπορούν να απευθύνονται στην συνεργάτιδα του Έργου κ. Μαρία Σουρρή (ψυχολόγο), κατόπιν ραντεβού, με τους ακόλουθους τρόπους:

 

·         Τηλεφωνικά (τηλ. 210 9650014, 210 3898075, 210 3898030).

·         Με προσωπική συνάντηση στους χώρους του ΚΕΘΙ κατόπιν ραντεβού.

·         Μέσω τηλεδιάσκεψης (skype).