Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζονται επιμορφωτικά σεμινάρια. Δείτε τον απολογισμό του έργου

Επιμορφωτικά Σεμινάρια

Ανακοίνωση προς τις γυναίκες που αξιοποιούν την Παροχή Δωρεάν Υπηρεσιών Συμβουλευτικής από το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας

Αναρτήθηκε 04/05/2015

Ανακοίνωση προς τις γυναίκες που αξιοποιούν την Παροχή Δωρεάν Υπηρεσιών Συμβουλευτικής από το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας

Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών του Έργου "Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής"

Αναρτήθηκε 27/08/2014
Προγραμματισμένη Ημερομηνία - 05/09/2014

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) διοργανώνει την Παρασκευή 5 και το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2014, στο Ξενοδοχείο "ΤΙΤΑΝΙΑ" επιμορφωτικό σεμινάριο για τους/τις εκπαιδευτές/τριες που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο του Έργου "Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής".

Σελίδες

Εγγραφή στο Επιμορφωτικά Σεμινάρια