Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζονται επιμορφωτικά σεμινάρια. Δείτε τον απολογισμό του έργου

Κατά Φύλο Παρουσίαση των Υποψηφιοτήτων και των Αποτελεσμάτων των Βουλευτικών Εκλογών του Σεπτεμβρίου 2015

Η παρούσα Έκθεση συντάσσεται στο πλαίσιο του Έργου «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής», που υλοποιεί το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) ως Τελικός Δικαιούχος. Το Έργο εντάσσεται και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Διαχείρισης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΣΥΔΕ-ΥΠΕΣ). Οι εθνικές εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 (τα αποτελέσματα και οι υποψηφιότητες των οποίων παρατίθενται κατά φύλο αναλυτικά στην Έκθεση) δεν διενεργήθηκαν με σταυρό προτίμησης, αλλά με δεσμευμένους συνδυασμούς (λίστες) όπως ορίζει ο εκλογικός νόμος (Ν.3231/2004 "Εκλογή βουλευτών", ο οποίος τροποποιήθηκε από τον Ν.3636/2008) για τις περιπτώσεις πρόωρων εκλογών που διενεργούνται μέσα σε διάστημα δεκαοχτώ (18) μηνών από τις προηγούμενες. Η επισήμανση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η κατάρτιση των ψηφοδελτίων, και επομένως και η κατάταξη των υποψηφίων σηματοδοτεί ουσιαστικά τη σειρά προτεραιότητας που θέτει το κάθε κόμμα για την ανάδειξη βουλευτών/τριών. Στη συγκεκριμένη εκλογική αναμέτρηση για πρώτη φορά, από το 2009 που εφαρμόστηκε η κατά φύλο ποσόστωση σε επίπεδο εθνικών εκλογών, ο αριθμός των βουλευτριών μειώνεται. Ειδικότερα, μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015 στο Εθνικό Κοινοβούλιο εκλέγονται πενήντα έξι (56) γυναίκες, δηλαδή δεκατέσσερις (14) λιγότερες σε σχέση με εκείνες που είχαν εκλεγεί -με σταυρό προτίμησης- τον Ιανουάριο της ίδιας χρονιάς.