Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζονται επιμορφωτικά σεμινάρια. Δείτε τον απολογισμό του έργου

Συνάντηση Θεματικών Ομάδων Εργασίας Δικτύου "Ελένη Σκούρα"

Προγραμματισμένη Ημερομηνία - 03/04/2015
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ)

προσκαλεί σε συνάντηση τα μέλη του Δικτύου «Ελένη Σκούρα» που συμμετέχουν

στις Θεματικές Ομάδες Εργασίας για την:

 

«Ένταξη της Διάστασης του φύλου στα εκτελεστικά όργανα

και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων των πολιτικών φορέων-κομμάτων»

και για τη

«Διαμόρφωση νέου πλαισίου για την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών

στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων»

 

την Παρασκευή 03 Απριλίου 2015 και ώρα 11:00-14:00

 

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων

 Δραγατσανίου 8

Όροφος 7ος, Αίθουσα 301-302

 

 

Η συνάντηση θα επικεντρωθεί στο ζήτημα  της κατά φύλο αποτίμησης των Εθνικών 2015 και Ευρωπαϊκών Εκλογών 2014 

 

 

Δίκτυο «Ελένη Σκούρα»: www.gynaikes-politiki.gr - kethi@gynaikes-politiki.gr

 
Συνημμένα Αρχεία: