Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζονται επιμορφωτικά σεμινάρια. Δείτε τον απολογισμό του έργου

1η Συνεδρίαση της Ολομέλειας του Δικτύου "Ελένη Σκούρα"

Προγραμματισμένη Ημερομηνία - 06/02/2013

 

Ο Υπουργός Αναπληρωτής Εσωτερικών

κ. Χαράλαμπος Αθανασίου

Η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων

κ. Ζέττα Μ. Μακρή

Η Πρόεδρος του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας

κ. Ιφιγένεια Καρτσιώτου

 

σας προσκαλούν

 

στην πρώτη συνεδρίαση

της Ολομέλειας του Δικτύου «Ελένη Σκούρα»

 

Χώρος: Ξενοδοχείο Τιτάνια (Πανεπιστημίου 52, 10678 Αθήνα)

Ημερομηνία: Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2013

Ώρα Έναρξης: 16:00

 

Στη συνεδρίαση θα παρουσιαστεί τo Έργο «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής» και θα υπογραφεί το Πρωτόκολλο Συνεργασίας των μελών του Δικτύου.