Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζονται επιμορφωτικά σεμινάρια. Δείτε τον απολογισμό του έργου

Νέα

Διοργάνωση του 3oυ και 4ου Επιμορφωτικού Σεμιναρίου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Προγραμματισμένη Ημερομηνία - 16/01/2015

Διοργάνωση του 3oυ και 4ου Επιμορφωτικού Σεμιναρίου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Δελτίο Τύπου: Επιμορφωτικά Σεμινάρια του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας στην Περιφέρεια Αττικής

Δελτίο Τύπου: Επιμορφωτικά Σεμινάρια του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας στην Περιφέρεια Αττικής

Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών του Έργου "Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής"

Προγραμματισμένη Ημερομηνία - 05/09/2014

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) διοργανώνει την Παρασκευή 5 και το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2014, στο Ξενοδοχείο "ΤΙΤΑΝΙΑ" επιμορφωτικό σεμινάριο για τους/τις εκπαιδευτές/τριες που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο του Έργου "Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής".

Συγκρότηση Μητρώου Επιμορφωτών/τριών

Συγκρότηση Μητρώου Επιμορφωτών/τριών για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών σε επίπεδο Θεωρίας και Βιωματικών Εργαστηρίων που υλοποιεί το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) στο πλαίσιο της Πράξης «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής» του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» (Κωδικός ΟΠΣ 375407) βάσει Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΠ: 27668/20-11-2013, ΑΔΑ: ΒΛ10ΟΡ9Ζ-ΡΕΡ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση του έργου: ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ/ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» (ΚΩΔ.ΟΠΣ 375407)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών σε επίπεδο Θεωρίας και Βιωματικών Εργαστηρίων που υλοποιεί το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) στο πλαίσιο της Πράξης «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής» του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» (Κωδικός ΟΠΣ 375407)

Σελίδες

Εγγραφή στο Νέα