Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζονται επιμορφωτικά σεμινάρια. Δείτε τον απολογισμό του έργου

Νέα

Ομιλία της Υπεύθυνης Έργου, κ. Ειρήνης Μάρη

Ομιλία της Υπεύθυνης Έργου, κ. Ειρήνης Μάρη στην 1η Συνεδρίαση της Ολομέλειας του Δικτύου "Ελένη Σκούρα".

Παρουσίση του έργου «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής».

Δελτίο Τύπου για την 1η Ολομέλεια του Δικτύου «Ελένη Σκούρα»

Δ ε λ τ ί ο Τ ύ π ο υ

1η Ολομέλεια Δικτύου «Ελένη Σκούρα», Έργο: «Ενθάρρυνση και Υποστήριξη της Συμμετοχής των Γυναικών σε Θέσεις Πολιτικής Ευθύνης και Εκπροσώπησης σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό Επίπεδο Πολιτικής», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.)

Πρωτόκολλο Συνεργασίας των Φορέων - Μελών του Δικτύου "Ελένη Σκούρα"

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Των Φορέων-Μελών

του ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ»

για την ίση συμμετοχή ανδρών και γυναικών στις πολιτικές διαδικασίες και στα κέντρα λήψης αποφάσεων

 

στο πλαίσιο του Έργου

«Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής»

1η Συνεδρίαση της Ολομέλειας του Δικτύου "Ελένη Σκούρα"

Προγραμματισμένη Ημερομηνία - 06/02/2013

Ο Υπουργός Αναπληρωτής Εσωτερικών κ. Χαράλαμπος Αθανασίου

Η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων κ. Ζέττα Μ. Μακρή

Η Πρόεδρος του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας κ. Ιφιγένεια Καρτσιώτου

σας προσκαλούν

στην πρώτη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Δικτύου «Ελένη Σκούρα»

Σελίδες

Εγγραφή στο Νέα