Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζονται επιμορφωτικά σεμινάρια. Δείτε τον απολογισμό του έργου

Νέα

Συνάντηση Θεματικής Ομάδας Εργασίας Δικτύου "Ελένη Σκούρα"

Προγραμματισμένη Ημερομηνία - 13/03/2013

Πρώτη συνάντηση της Θεματικής Ομάδας Εργασίας για την «Ένταξη της Διάστασης του φύλου στα εκτελεστικά όργανα και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων των πολιτικών φορέων-κομμάτων»

Συνάντηση Θεματικής Ομάδας Εργασίας Δικτύου "Ελένη Σκούρα"

Προγραμματισμένη Ημερομηνία - 28/02/2013

Πρώτη συνάντηση της Θεματικής Ομάδας Εργασίας του Δικτύου "Ελένη Σκούρα" για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις πολιτικές διαδικασίες και τα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Ομιλία της Υπεύθυνης Έργου, κ. Ειρήνης Μάρη

Ομιλία της Υπεύθυνης Έργου, κ. Ειρήνης Μάρη στην 1η Συνεδρίαση της Ολομέλειας του Δικτύου "Ελένη Σκούρα".

Παρουσίση του έργου «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής».

Σελίδες

Εγγραφή στο Νέα