Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζονται επιμορφωτικά σεμινάρια. Δείτε τον απολογισμό του έργου

Πρωτοβουλία Γυναίκα και Υγεία

Διεύθυνση: 
Σατόμης 4, Αθήνα 15771

Η πρωτοβουλια Γυναίκα και Υγεία είναι ένας Mη Κυβερνητικός Οργανισμός που δραστηριοποιείται στο χώρο των δικαιωμάτων της Γυναίκας. Ειδικότερα καταπιάνεται με θέματα υγείας, παρέχει συμβουλευτική και αναλαμβάνει δράσεις για την προστασία της υγείας των γυναικών και διενεργεί έρευνες και παρεμβάσεις αναφορικά με παραμέτρους υγείας.