Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζονται επιμορφωτικά σεμινάρια. Δείτε τον απολογισμό του έργου

Μήνυμα κατάστασης

Οι υποβολές για αυτή τη φόρμα είναι κλειστές.

Αίτηση Συμμετοχής Φορέα στο Δίκτυο "Ελένη Σκούρα"

Αν είσαστε Φορέας και σας ενδιαφέρει να συµµετάσχετε στο Δίκτυο "Ελένη Σκούρα" ορίζοντας Εκπρόσωπό σας, συμπληρώστε και υποβάλετε τη φόρμα που ακολουθεί.