Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζονται επιμορφωτικά σεμινάρια. Δείτε τον απολογισμό του έργου

Κατά Φύλο Παρουσίαση των Αποτελεσμάτων των Βουλευτικών Εκλογών του 2015

Συγγραφέας: Ναυσικά Μοσχοβάκου

Έκδοση: Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας, Φεβρουάριος 2015

Η παρούσα Έκθεση συντάσσεται στο πλαίσιο του Έργου «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής», που υλοποιεί το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) ως Τελικός Δικαιούχος. Για τη σύνταξη της παρούσας Έκθεσης αξιοποιούνται τα δεδομένα προηγούμενων ετών, όπως αυτά παρατίθενται στη σχετική Έκθεση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (2012), καθώς και τα αποτελέσματα των Εθνικών Εκλογών 2015, όπως αυτά παρατίθενται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.