Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζονται επιμορφωτικά σεμινάρια. Δείτε τον απολογισμό του έργου

Οδηγός εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες

Έκδοση: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.)

Έτος Έκδοσης: 2011

Οδηγός εφαρμογής της Χάρτας δέσμευσης των Δήμων και των Περιφερειών της Ευρώπης για τη βέλτιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των πόρων στην προώθηση της ισότητας των φύλων.