Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζονται επιμορφωτικά σεμινάρια. Δείτε τον απολογισμό του έργου

Επιμορφωτικά Σεμινάρια

Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών του Έργου "Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής"

Αναρτήθηκε 27/08/2014
Προγραμματισμένη Ημερομηνία - 05/09/2014

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) διοργανώνει την Παρασκευή 5 και το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2014, στο Ξενοδοχείο "ΤΙΤΑΝΙΑ" επιμορφωτικό σεμινάριο για τους/τις εκπαιδευτές/τριες που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο του Έργου "Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής".

Συγκρότηση Μητρώου Επιμορφωτών/τριών

Αναρτήθηκε 11/06/2014

Συγκρότηση Μητρώου Επιμορφωτών/τριών για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών σε επίπεδο Θεωρίας και Βιωματικών Εργαστηρίων που υλοποιεί το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) στο πλαίσιο της Πράξης «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής» του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» (Κωδικός ΟΠΣ 375407) βάσει Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΠ: 27668/20-11-2013, ΑΔΑ: ΒΛ10ΟΡ9Ζ-ΡΕΡ)

Σελίδες

Εγγραφή στο Επιμορφωτικά Σεμινάρια