Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζονται επιμορφωτικά σεμινάρια. Δείτε τον απολογισμό του έργου

Ανεξάρτητοι Έλληνες

Διεύθυνση: 
Συγγρού και Χαροκόπου 2

Πολιτικό Κόμμα "Ανεξάρτητοι Έλληνες"