Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζονται επιμορφωτικά σεμινάρια. Δείτε τον απολογισμό του έργου

Γυναίκες Χωρίς Σύνορα

Διεύθυνση: 
Ν. Αγορά 32, 85100 Ρόδος