Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζονται επιμορφωτικά σεμινάρια. Δείτε τον απολογισμό του έργου

Φορείς Δικτύου

ΚΛΙΜΑΚΑ - Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου και Κοινωνικού Κεφαλαίου

Η ΚΛΙΜΑΚΑ ιδρύθηκε το 2000 και είναι ένας Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, με δραστηριότητες που στοχεύουν τόσο στην διάθεση υπηρεσιών ψυχικής υγείας όσο και στην υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής ενσωμάτωσης ευάλωτων ομάδων πληθυσμού. Προσφέρει υπηρεσίες ιατρικές, ψυχοκοινωνικές, ειδικής υποστήριξης και φροντίδας σε άτομα και ομάδες ευπαθείς με πολλαπλά προβλήματα που χρήζουν συστηματικής και ολοκληρωμένης παρέμβασης.

Λύκειο των Ελληνίδων

Tο Λύκειον των Eλληνίδων ιδρύθηκε το 1911 από την πρωτοπόρο του ελληνικού φεμινιστικού κινήματος Kαλλιρρόη Σιγανού-Παρρέν, η οποία με τη μαχητική της αρθρογραφία από τις στήλες της Εφημερίδος των Kυριών χάραξε καινούργιους δρόμους για τις γυναίκες, μιλώντας πρώτη για το δικαίωμα στη μόρφωση και στην εργασία, για το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια. 

Παράλληλα, το Λύκειο των Eλληνίδων τάχθηκε ενάντια στην «ξενομανία» της εποχής, προβάλλοντας την ελληνική παράδοση, νεότερη και παλαιότερη, και τονίζοντας την αισθητική, εθνική και κοινωνική της αξία.

Μητέρας Έργον

Το Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Πολύτεκνης Μητέρας «ΜΗΤΕΡΑΣ ΕΡΓΟΝ» ιδρύθηκε το 1996 στη Θεσσαλονίκη με πρωτοβουλία πολύτεκνων εργαζόμενων μητέρων. Πρόκειται για Μη Κυβερνητικό Οργανισμό (Μ.Κ.Ο.) που αποβλέπει στη διευκόλυνση και ενίσχυση της καθημερινότητας των πολύτεκνων οικογενειών και στη χαρτογράφηση των αναγκών τους.

ΝΔ - Γραμματεία Γυναικείων Θεμάτων

H Γραμματεία Γυναικείων Θεμάτων της Νέας Δημοκρατίας από την ημέρα της δημιουργίας της μέχρι σήμερα, επιτελεί σημαντικό έργο, που έχει να κάνει με πολιτικές, οι οποίες στοχεύουν στην εξάλειψη των ανισοτήτων ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες, στη στήριξη της οικογένειας και του οικογενειακού εισοδήματος και στην ενσωμάτωση της διάστασης φύλου στις κυρίαρχες εθνικές πολιτικές προτεραιότητες, την ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή.

Όμιλος UNESCO Δήμου Αμαρουσίου Περιφέρειας Αττικής

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΟΥΝΕΣΚΟ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, προσπαθεί μέσω των μελών του να συνεισφέρει στην ειρήνη, ασφάλεια και συνεργασία μεταξύ ατόμων και Εθνών διαμέσου της Εκπαίδευσης, της Επιστήμης και του Πολιτισμού.

Οι σκοποί του είναι:

Σελίδες